معبرسایبری میرزا حسن

تاریخ: سه شنبه 30 خرداد 1391 ساعت: 10:20 ب.ظ بازدید: 305 نویسنده: میرزا حسن

توقعى که ما داریم این است که فرآورده‌ى دانشگاه جمهورى اسلامى - نه به نحو استثنا بلکه به نحو قاعده - چمران‌ها باشند

امام خامنه ای(قلوبنا فداه)

امروز سالروز عروج شهید والا مقام شهید مصطفی چمران است او که به فرموده امام خامنه ای فرآورده ای بود که باید قاعده ی هر دانشجو ودانشگاهی قرار گیرد.

به پاس مجاهدت های این استاد ارزشمند ومجاهد فی سبیل الله امروز را با عنوان بسیج اساتید نام گذاری کرده اند؛جا دارد یاد کنیم از شهدای جهاد علمی که با جان فشانی خود را ه پیشرفت ایران اسلامی را هموار کردند تا شود آنچه غایت شهیدان راه آزادی بود.

باشد الهی یادتان جاوید شهیدان .................


چمرانی-شویم.............. چمرانی-شویم.............. چمرانی-شویم.............. چمرانی-شویم.............. چمرانی-شویم.............. امتیاز : 911 دیدگاه(1)

تاریخ: پنجشنبه 18 خرداد 1391 ساعت: 10:16 ق.ظ بازدید: 477 نویسنده: میرزا حسن

خاطره 1 :


دو تا بچه   يك غولي  را همراه خودشان آورده بودند و هاي هاي مي‌خنديدند.

گفتم «اين كيه؟»گفتند: «عراقي»

گفتم: «چطوري اسيرش كرديد.» مي‌خنديدند. گفتند: «از شب عمليات پنهان شده بوده. تشنگي فشار آورده و با لباس بسيجي‌هاي خودمان آمده ايستگاه صلواتي شربت گرفته بعد پول عراقی داده بود. اين‌طوري لو رفت.»

هنوز مي‌خنديدند.

خاطره 2 :


بغض كرده بود. از بس گفته بودند: «بچه است؛ زخمي بشود آه و ناله مي‌كند و عمليات را لو مي‌دهد.»
شايد هم حق داشتند. نه اروند با كسي شوخي داشت، نه عراقي‌ها. اگر عمليات لو مي‌رفت، غواص‏‌ها - كه فقط يك چاقو داشتند - قتل عام مي‌شدند. فرمانده كه بغضش را ديد و اشتياقش را، موافقت كرد.
* * *
بغض كرده بود. توي گل و لاي كنار اروند، در ساحل فاو دراز كشيده بود. جفت پاهايش زودتر از خودش رفته بودند. يا كوسه برده بود يا خمپاره. دهانش را هم پر از گِل كرده بود كه عمليات را لو ندهد....خاطره 3 :

داخل كه شديم، ديدم بسيجي نوجواني توي ستاد فرماندهي نشسته. گفتم: «بچه بلند شو برو بيرون. الان اينجا جلسه‌اس.»
يكي از كساني كه آنجا بود، سرش را به گوشم نزديك كرد و گفت: «اين بچه، فرمانده‌ي گردان تخريبه.»خاطره 4 :

پدرش اجازه نمي‌داد برود. يك روز آمد و گفت: «پدر جان! مي‌خواهيم با چند تا از بچه‌ها برويم ديدن يك مجروح جنگي.» پدرش خيلي خوشحال شد. سيصد تومان هم داد تا چيزي بخرند و ببرند.
چند روزي از او خبري نبود... تا اين‌كه زنگ زد و گفت من جبهه‌ام. پدرش گفت: «مگر نگفتي مي‌روي به يك مجروح سر بزني؟» گفت: «چرا؛ ولي آن مجروح آمده بود جبهه.»  :)خاطره 5 :

رفت ثبت نام. گفتند سن‌ات قانوني نيست. شناسنامه‌اش را دست‌كاري كرد. گفتند رضايت‌نامه از پدر. رفت دست به دامن يك حمال شد كه پاي رضايت‌نامه را انگشت بزند. بيست تومان هم برايش خرج برداشت. بعدها فكر مي‌كرد چرا خودش زير رضايت‌نامه را انگشت نزده بود؟  :))


خاطره 6 :

داشتيم از فاو برمي‌گشتيم سمت خودمان كه قايق خراب شد. قايق دوم ايستاد كه ما را يدک کند. يك دفعه هواپيماهاي عراقي آمدند. همه شروع كردند به داد زدن و يا مهدي و يا حسين گفتن. چند نفر هم پريدند توي آب. يك نفر ولي مي‌خنديد.
سرش داد زدم كه بچه الان چه وقت خنديدن است. گفت خوب اگر قرار است شهيد بشويم چرا با عز و جز و ناراحتي.   آخه 16 سالش بيشتر نبود. :)


خاطره 7 :


اندازه پسر خودم بود؛ سيزده چهارده ساله. وسط عمليات يك دفعه نشست. گفتم «حالا چه وقت استراحته بچه؟» گفت: «بند پوتينم شل شده مي‌بندم راه مي‌افتم.» نشست ولي بلند نشد. هر دو پايش تير خورده بود. براي روحيه ما چيزي نگفته بود.خاطره 8 :

فرمانده گروهانمان جمعمان كرد و گفت :«امشب بايد با روحيه بريد خط. چه پيشنهادي داريد؟» هيچ كس چيزي نگفت.
همه‌مان را نشاند و پاهايمان را دراز كرد. شروع كرد به اتل متل توتوله خواندن. آن‌قدر خنديديم كه اشكمان درآمد و پهلوهامان هم درد گرفت. وسط همين خنده‌ها هم شروع كرد روضه امام حسين خواندن. اشكمان كه سرازير بود فقط خنده شد گريه. آن شب خط، خيلي زود شكست.


خاطره 9 :

مهمات مي‌بردم. چند نوجوون توي جاده دست تكان دادند سوارشان كردم. گفتم: «شما كه هنوز دهنتان بوي شير مي‌دهد. نمي‌ترسيد از جنگ؟» خنديدند و به جاي كرايه، صلوات فرستادند و آمدند بالا كنار مهمات نشستند.
جلوتر گفتند با چراغ خاموش برو. عراقي‌ها روي جاده ديد دارند،بد جوري مي‌زنند.
چراغ خاموش يعني ته دره. يعني خط بدون مهمات. يكي گفت:«حاجي ناراحت نباش.» چفيه سفيد رنگش را انداخت روي دوشش. جلوي ماشين مي‌دويد كه من ببينمش تا بدون چراغ برويم. خمپاره‌اي آمد و او رفت. يكي ديگرشان آمد جلوي ماشين دويد. خمپاره‌اي آمد. او هم رفت. وقتي رسيديم خط همه‌شان پشت ماشين كنار مهمات خوابيده بودند. با لبخند و چشم‌هاي باز.


خاطره 10 :


داشت صبح مي‌شد. از ديشب كه عمليات كرده بوديم و خاكريز را گرفته بوديم داشتيم با دوستم سنگر درست مي‌كرديم. بسيجي نوجواني آمد و گفت: «اخوي من نگهباني مي‌دادم تا حالا، مي‌شه توي سنگر شما نماز بخونم؟» به دوستم آرام گفتم: «ببين، از اين آدم‌هاي فرصت‌طلبه. مي‌خواد سنگر ما رو صاحب بشه.» آرام زد به پهلويم و به نوجوان گفت: «خواهش مي‌كنم بفرماييد.» از سنگر آمديم بيرون و رفتيم وضو بگيريم. صداي سوت … خمپاره … سنگر … بسيجي نوجوان …  شهادت...
دوستم مي‌گفت: «  خيلي فرصت‌طلب بود ...»


خاطره 11 :

خيلي شوخ بود. هر وقت بود خنده هم بود. هر جايي بود در هر حالتي دست بردار نبود. خمپاره كه منفجر شد تركش كه خورد گفت: «بچه‌ها ناراحت نباشيد، من مي‌روم عقب، امام تنها نباشد.» امدادگرها كه مي‌گذاشتندش روي برانكارد، از خنده روده‌بر شده بودند.


خاطره 12 :

داشت با آبِ قمقه‌اش وضو مي‌گرفت براي نماز صبح. گفتم: «بي‌تجربه‌اي. لازم مي‌شه. شايد يكي دو روز بي‌آب باشيم.» گفت: «لازمم نمي‌شه. مسافرم.»

عمليات كه تمام شد ديدمش، رفته بود مسافرت.

شادی روحشان

صلوات

خاطرات-آسمانی-1 خاطرات-آسمانی-1 خاطرات-آسمانی-1 خاطرات-آسمانی-1 خاطرات-آسمانی-1 امتیاز : 781 دیدگاه(3)

تاریخ: یکشنبه 14 خرداد 1391 ساعت: 7:46 ب.ظ بازدید: 366 نویسنده: میرزا حسن

انقطاع از مادیات و امور دنیوى و ملازمت مسجد و دوام ذكر و عبادت خدا، به تنهایى و بدون اعتكاف نیز داراى ارزشى والا و اهمیتى فراوان است كه در این زمینه آیات، روایات و احادیث زیادى را با چنین مضمونى مى‏توان یافت، اما اهمیت اعتكاف به طور مشخص در قرآن و احادیث مورد تاكید قرار گرفته است.

در بنیاد اولین خانه توحید (كعبه) به دست دو پیامبر الهى، حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام سخن از عهد و پیمانى به میان مى‏آید كه از جانب خداوند، جهت تطهیر«بیت الله‏» براى طواف كنندگان، معتكفین و نمازگزاران از آنان گرفته شده است.

مطالعه در تعالیم ادیان الهى نشان مى‏دهد كه همواره شیوه‏هایى از درون‏ گرایى و دورى از جمع در ادیان آسمانى وجود داشته است.

http://ups.night-skin.com/

↓علاقه مندان می توانند از مقاله ی زیر برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون کم وکیف اعتکاف استفاده کنند.

 


معتکف-باید-بداند.... معتکف-باید-بداند.... معتکف-باید-بداند.... معتکف-باید-بداند.... معتکف-باید-بداند.... امتیاز : 873 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 14 خرداد 1391 ساعت: 8:42 ب.ظ بازدید: 507 نویسنده: میرزا حسن

معماری مسجد در هنر اسلامی


این مقاله به ویژگیهای معماری مساجد اسلامی، دلایل و شرح اهمیت آن می پردازد.


معماری مسجد در هنر اسلامی

محوریت مسجد در دین اسلام، مطالعه و منشا شکل گیری آن را به عنوان نخستین نمود بنای اسلامی ضروری می سازد . بویژه از آن جایی که بسیاری از مشخصات و مفاهیم در معماری مذهبی و غیرمذهبی مسلمانان با هم تداخل دارند، از این رو مسجد نخستین عامل در هر گونه بحث از معماری اسلامی است.

از سویی دیگر نماز یکی از پنج رکن اسلام است. یک مسلمان متدین پنج نوبت در روز نماز می خواند، هرچند که در دین اسلام می توان نماز را در هرجایی مانند خانه، محل کسب و مسجد به جای آورد اما یکبار در هفته بر انسان مسلمان تکلیف است که در روز جمعه در مراسم نماز جماعت شرکت کند. به همین دلیل با گسترش شهرهای اسلامی و رواج ساخت مسجد، در هر شهر حداقل یک مسجد جمعه، یا جامع یا آدینه برای گردهمایی مسلمین در ظهر جمعه ساخته شد.

نخستین مسجد، یعنی اولین مکانی که مسلمانان برای نماز گرد هم آمدند، در واقع حیاط خانه پیامبر (ص) بود. این فضای ساده و مناسب که دارای طول زیاد و پهنای کم بود، به طور مناسبی نمازگزاران را در خود جای می داد . بام مسجد با شاخه های نخل پوشانده شده بود تا بر روی نمازگزاران سایه بیاندازد. در واقع مسجد پیامبر اکرم، الگویی برای نخستین مساجد مانند مسجد کوفه در عراق شد که به طور کلی به شیوه معماری این نوع مساجد، شیوه شبستانی و یا چهل ستونی گفته می شود.

در نخستین سالهای فتوحات اسلامی ، کلیساها ، خانه های بزرگان و یا معابد بت پرستان تصرف شدند و اصولا بجای تخریب ، بعد از پاکسازی و سازگاری با شئونات اسلامی، از قبیل پوشاندن نقوش انسانی و یا تخریب بت ها و مجسمه ها، به مساجد تبدیل شدند و به محل اجتماع مردمان تازه مسلمان آن دیار بدل گشتند. البته لازم به ذکر است که این بدان معنا نیست که مسلمانان به پیروان دیگر کتب آسمانی مانند مسیحیان بی حرمتی کرده اند، کما اینکه با توجه به مستندات تاریخی به طور مثال مسلمانان و عابدان مسیحی برای مدتی در " حمص" در غرب سوریه، دمشق و حلب، (در شمال غرب سوریه) عبادتگاه های مشترکی داشته اند. به هر ترتیب بودن در این مکان ها و یا تبدیل معابد به محل اجتماع مسلمانا ن باعث رسوخ معماری کهن هر منطقه در معماری و ساخت مساجد شد. هرچند که مسجد در اصول معماری خود ، دارای یک سری رکن اصلی مانند شبستان، مناره و محراب است اما تزیینات و نوع تکنیک بکار بردن مصالح، سازگار با هر منطقه جغرافیایی و به پیروی از معماری بومی آن ناحیه پی گرفته شد و به همین دلیل مساجدی زیبا و متنوع در سراسر بلاد اسلام سر برآورد.

مسجد پیامبر اکرم، الگویی برای نخستین مساجد مانند مسجد کوفه در عراق شد که به طور کلی به شیوه معماری این نوع مساجد، شیوه شبستانی و یا چهل ستونی گفته می شود.

نکته جالب و قابل توجه در دین مبین اسلام این است که بر خلاف مسیحیت، هیچ گونه محدودیت مکانی برای نمازگزاران در اسلام وجود ندارد، از این رو بهتر است جایگاه اصلی نماز دارای طول زیاد و عرض کم باشد. این به جهت بالا بردن تمرکز در صفوف جماعت نیز در مساجد وارد شد. ستون هایی با فاصله منظم می توانست سقف های اولین مساجد را تحمل کرده و یک شکل ساختمانی ستون دار ایجاد کند.

از مشخصه های دیگر مسجد اسلامی، سادگی و کارآمدی آن است. این سادگی و کاربرردی بودن مساجد برای مسیحیان نیز جالب توجه بوده است به طوری که مثلا " آرکالف" زائر مسیحی که در حدود سال 670م از اورشلیم دیدن کرده نقل می کند: " نزدیک دیوار شرقی شهر، در آن مکان معروف که سابقا در آن معبد قرار داشت، نمازخانه ای با تیرهای عمودی و چوبی بزرگ بر فراز برخی بقایای ویران بنا شده است. مسلمانان اکنون اغلب به این مکان مستطیل شکل می روند و کنار هم می ایستند و نماز می خوانند. گفته شده است که این بنا می تواند سه هزار نفر را در خود جای دهد."

معماری مسجد در هنر اسلامی

سادگی بنای مساجد و پرهیز از تزیینات گسترده، هزینه بر و زمان بر باعث گسترش سریع مساجد جهت جای دادن تعداد فزاینده نمازگزاران شد. تسهیل در این گسترش باعث شد که مساجد اولیه در سالهای بعد باها گسترش فضا یابند به عنوان نمونه نخستین مسجد کوفه که در سال 638م بنا شده بود، در سال 670 در مقیاس بزرگ تری تجدید بنا شد و یا مسجد جامع کوردوبا که در سالهای 784-786م توسط عبدالرحمان ، نخستین امیر اسپانیا بنا شده بود، بعدها در سال 961-966 و یکبار دیگر در سالهای 987-990 گسترش یافت.

از خصوصیات دیگر مساجد اسلامی که از همان صدر اسلام به وجود آمد و همچنان باقی است می توان به خصصیصه محل گردهمایی این مکان اشاره کرد. مساجد اولیه، محل گردهمایی، اتاق شورا، محل دادگاه، خزانه و مرکزی برای عملیات نظامی شد. تصمیمات اجرایی در مسجد گرفته می شد و سوگند وفاداری (بیعت) در مسجد یاد می شد. بازرگانان و دانشمندان در آنجا جمع می شدند و مطالب مهم اصولا توسط بلندخوانی در مسجد به اطلاع عموم مردم می رسید. اقراد بی خانمان مجاز بودند در صحن مسجد بخوابند و حتی امکان اجرای ضیافت در مسجد محیا بود. به همین دلیل در تفکر اسلامی، مسجد به عنوان مهم ترین محل اجتماع شهر ، جایگزین میدان عمومی یا محل اجتماعات ( در روم باستان) شد. بعدها با گذشت زمان و اضافه شدن مفهوم قداست به مسجد، شالوده این تفکر و بینش از هم نپاشید بلکه به نوعی دیگر با دوران جدید سازگار شد.

برای جداسازی مساجد و اضافه کردن بار تقدس، مساجد به مجموعه بنا تبدیل شدند بدبن معنا که مدرسه، حوزه، کتابخانه، حمام، کاروانسرا و... در کنار مسجد ساته می شد . این مجموعه بزرگ هرچند که دارای کارکردهای متنوع بود اما به دلیل برخورداری از سبک معماری هم سان، می توانست مجموعه ای چشم نواز و فوق العاده کاربردی را محیا سازد.

به همین دلیل مردم واری مساجد اسلامی را می توان از مهمترین خصایص این اماکن مقدس برشمرد.


معماری-مسجد-در-هنر-اسلامی معماری-مسجد-در-هنر-اسلامی معماری-مسجد-در-هنر-اسلامی معماری-مسجد-در-هنر-اسلامی معماری-مسجد-در-هنر-اسلامی امتیاز : 702 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 14 خرداد 1391 ساعت: 8:21 ب.ظ بازدید: 729 نویسنده: میرزا حسن

http://ups.night-skin.com/

ولادت با سعادت مولی متقیان حضرت علی (علیه السلام)

بر عموم شیعیان ومسلمین جهان مبارکباد.

حتما"ویژه نامه ای که به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) برای شما عاشقان ولایت پیدا کردیم سر بزنید.

یا علی مدد

عشق یعنی لا فتی الا علی

 


عش-یعنی-لافتی-الی-علی... عش-یعنی-لافتی-الی-علی... عش-یعنی-لافتی-الی-علی... عش-یعنی-لافتی-الی-علی... عش-یعنی-لافتی-الی-علی... امتیاز : 669 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 14 خرداد 1391 ساعت: 8:14 ب.ظ بازدید: 502 نویسنده: میرزا حسن

http://ups.night-skin.com/

ضمن تسلیت سالروز ارتحال بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)

از شما دعوت می کنیم تا به ویژه نامه ای که مربوط به زندگانی این بزرگوار است سری بزنید

←السلام علیک یا روح الله→


السلام-علیک-یا-روح-الله السلام-علیک-یا-روح-الله السلام-علیک-یا-روح-الله السلام-علیک-یا-روح-الله السلام-علیک-یا-روح-الله امتیاز : 712 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 05 تیر 1392
پنجشنبه 13 تیر 1392
شنبه 08 تیر 1392
جمعه 07 تیر 1392
جمعه 07 تیر 1392
پنجشنبه 06 تیر 1392
چهارشنبه 05 تیر 1392
چهارشنبه 05 تیر 1392
پنجشنبه 13 تیر 1392
شنبه 12 اسفند 1391

مطالب محبوب

یکشنبه 15 بهمن 1391
جمعه 27 بهمن 1391
سه شنبه 26 مهر 1390
دوشنبه 22 اسفند 1390
شنبه 12 اسفند 1391

صفحات مطالب

نظرسنجی
کلا" معبر باشه یا نه؟؟؟؟نتايج|| آرشیو نظرسنجی