معبرسایبری میرزا حسن

تاریخ: یکشنبه 22 بهمن 1391 ساعت: 10:50 ب.ظ بازدید: 359 نویسنده: میرزا حسن


سید-علی-تنها-نیست... سید-علی-تنها-نیست... سید-علی-تنها-نیست... سید-علی-تنها-نیست... سید-علی-تنها-نیست... امتیاز : 454 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 22 بهمن 1391 ساعت: 10:47 ب.ظ بازدید: 217 نویسنده: میرزا حسن

محکم تر از قبل ایستاده ایم


امروز-گفتیم:... امروز-گفتیم:... امروز-گفتیم:... امروز-گفتیم:... امروز-گفتیم:... امتیاز : 444 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 22 بهمن 1391 ساعت: 6:46 ب.ظ بازدید: 305 نویسنده: میرزا حسن


وقتی-هوا-دلپذیر-شد... وقتی-هوا-دلپذیر-شد... وقتی-هوا-دلپذیر-شد... وقتی-هوا-دلپذیر-شد... وقتی-هوا-دلپذیر-شد... امتیاز : 384 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 22 بهمن 1391 ساعت: 1:41 ب.ظ بازدید: 225 نویسنده: میرزا حسن

لبیک یا خامنه ای


آمدیم... آمدیم... آمدیم... آمدیم... آمدیم... امتیاز : 334 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 20 بهمن 1391 ساعت: 7:35 ب.ظ بازدید: 274 نویسنده: میرزا حسن


در-روز-یکشنبه... در-روز-یکشنبه... در-روز-یکشنبه... در-روز-یکشنبه... در-روز-یکشنبه... امتیاز : 429 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 20 بهمن 1391 ساعت: 7:31 ب.ظ بازدید: 258 نویسنده: میرزا حسن

ای آخرین توسل سبز دعای ما

آیا نمی رسد به حضورت دعای ما؟


این-جمعه-هم-آقا-نیامدی.. این-جمعه-هم-آقا-نیامدی.. این-جمعه-هم-آقا-نیامدی.. این-جمعه-هم-آقا-نیامدی.. این-جمعه-هم-آقا-نیامدی.. امتیاز : 368 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 05 تیر 1392
پنجشنبه 13 تیر 1392
شنبه 08 تیر 1392
جمعه 07 تیر 1392
جمعه 07 تیر 1392
پنجشنبه 06 تیر 1392
چهارشنبه 05 تیر 1392
چهارشنبه 05 تیر 1392
پنجشنبه 13 تیر 1392
شنبه 12 اسفند 1391

مطالب محبوب

یکشنبه 15 بهمن 1391
جمعه 27 بهمن 1391
سه شنبه 26 مهر 1390
دوشنبه 22 اسفند 1390
شنبه 12 اسفند 1391

صفحات مطالب

نظرسنجی
کلا" معبر باشه یا نه؟؟؟؟نتايج|| آرشیو نظرسنجی