معبرسایبری میرزا حسن- نظرسنجی

نظرسنجی

کلا" معبر باشه یا نه؟؟؟؟
نه
 تعداد آرا: 0 0 %
باشه
 تعداد آرا: 3 100 %
نظرسنجی
کلا" معبر باشه یا نه؟؟؟؟نتايج|| آرشیو نظرسنجی